Kamil Drejer

Spec. ds. ochrony powietrza i klimatu | analizy GIS

Inżynier ochrony środowiska. Studiował geografię, ochronę środowiska i informatykę.
Dołączył do Zespołu jako specjalista geograf – klimatolog z umiejętnościami analiz modeli 3D i implementacji technik modelowania, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeniowej mechaniki płynów w analizach środowiskowych.

Taka rozległa wiedza pozwala mu na kreatywne modelowanie zmian zachodzących w środowisku, modelowanie 3D rozkładu zanieczyszczeń w wodach, zmian klimatologicznych i meteorologicznych, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze.
Jest autorem, między innymi modelu 3D rozprzestrzeniania zanieczyszczeń ropopochodnych w rzece Brdzie, pozwalającego określić potencjalne zagrożenie dla ujęcia wody powierzchniowej oraz analizy pola wiatru przy przejściu przez wał wydm nadmorskich w celu określenia skutków zmian zachodzących w tym środowisku.

Lubi otwarte tereny, góry i rowerowe podróże.
Takie też rejony przemierza co roku.