Joanna Myszkowska

Spec. ds. ochrony przyrody | zoolog

+48 506 368 435 joanna.myszkowska@ansee.pl

Specjalizuje się w ocenach oddziaływania na obszary Natura 2000, tematach związanych z bioróżnorodnością, w szczególności środowiska wodnego. Koordynowała projekt związany z przeciwdziałaniem skutkom suszy, Plany Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000, a także prace przygotowawcze w zakresie przyrodniczym poprzedzające modernizację Kanału Gliwickiego. Nadzoruje i analizuje opracowania przyrodników. Z wykształcenia jest doktorem nauk biologicznych w zakresie zoologii. Kreatywna, sumienna i dociekliwa. Jako doktorantka odkryła nowe gatunki bezkręgowców dla fauny Norwegii. Wytrwała i ambitna w pracy, a także poza nią – zdobywa Koronę Gór Polski. Amatorka pieszych wędrówek, zwłaszcza w psim towarzystwie.