Joanna Kaszewska - Mejer

Joanna Kaszewska - Mejer

Spec. ds. ochrony przyrody | botanik, fitosocjolog

Prowadzi projekty ocen oddziaływania na środowisko, a jej specjalizacją są opracowania związane z ochroną siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i ich odtwarzaniem, a także oddziaływaniem na obszary Natura 2000.
Jako botanik (gatunki roślin) i fitosocjolog (rozpoznawanie i ocena siedlisk), prowadzi inwentaryzacje, monitoringi i nadzory przyrodnicze na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
W ramach prac Ansee Consulting propaguje i zaleca sposoby minimalizacji i kompensacji strat w środowisku, co wielokrotnie było kluczem do sukcesu inwestycji. Koordynowała prace kompensacyjne podczas prac budowlanych przy Wrocławskim Węźle Wodnym, Autostradzie A4 i A2.
W terenie nie boi się pobrudzić i często sama przejmuje inicjatywę przy pracach, np. związanych metaplantacją roślin na siedliska zastępcze lub usuwaniem roślin inwazyjnych.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach biologia i geologia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Posiada certyfikat Eksperta Ochrony Przyrody .

Poza pracą uwielbia spędzać czas w plenerze z mężem, córeczkami Kalinką, Kają i kotem, który chodzi na smyczy.
Jej fotogeniczność zauważył pewnego razu nawet głuszec, który chciał się Asi przyjrzeć z bliska.