Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Inwentaryzacja dendrologiczna dla dwóch zadań:
„Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”
„Budowa o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Turkusowej w Oleśnicy”


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
Lokalizacja: miasto Oleśnica (woj. dolnośląskie)
Projekt: Inwentaryzacja dendrologiczna Oleśnica
Zakres Ansee: inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca pomiar drzew i krzewów w terenie.