28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Strachocina – Granica RP.
Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i Eustream a.s – polski i słowacki operator systemu przesyłowego, a wykonawcą prac projektowych jest Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., na zlecenie którego wykonaliśmy specjalistyczną inwentaryzację przyrodniczą rozbudowaną o wytyczne GAZ-SYSTEM z 2014 r., a także sporządziliśmy Raport środowiskowy na bazie, którego RDOŚ Rzeszów wydał decyzję środowiskową.

Jest to kolejny krok milowy dla realizacji tej strategicznej inwestycji, która połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji.
Inwestycja jest elementem koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2020 r.

Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy