Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – Odcinek Lasów – Jeleniów DN700 MOP 8,4 MPa
Zamawiający: GAZ – SYSTEM SA
Wielkość inwestycji: 20 km
Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna, herpetologiczna, teriologiczna, entomologiczna, botaniczna i mykologiczna ) wraz z oceną wpływu na przyrodę.