Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w gminie Grębów.


Inwestor: I-BS.pl sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Grębów, woj. podkarpackie
Wielkość inwestycji: 2MW
Zakres prac Ansee: rozszerzona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia planowanego w obszarze Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” i w bliskim sąsiedztwie 2 obszarów Natura 2000; ocena wpływu inwestycji na obszary Natura 2000; wykonano badania terenowe; uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku konieczności sporządzenia raportu środowiskowego.