Farma wiatrowa Perzów. Raport środowiskowy

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej farmy wiatrowej w gminie Perzów


Inwestor: WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Trębaczów, gm. Perzów
Wielkość inwestycji: 7 turbin o łącznej mocy 38,5 MW
Zakres prac Ansee: Sporządzenie raportu środowiskowego wraz z niezbędnymi analizami, udzielanie odpowiedzi na zapytania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pozytywne uzgodnienie RDOŚ.