Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Sporządzenie monitoringu chiropterologicznego wraz z oceną wpływu na chiropterofaunę dla Farmy Wiatrowej Łubnice


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Łubnice, woj. łódzkie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 0,8 MW
Zakres prac Ansee: Wykonanie 3 miesięcznych obserwacji chiropterologicznych wraz z opracowaniem oceniającym teren planowanej lokalizacji pod kątem oddziaływania na nietoperze. Na podstawie wykonanych badań dokonano rozpoznania tras migracji wiosennej oraz przelotów dobowych lokalnej populacji nietoperzy, miejsc ich żerowania i czasowego przebywania w zasięgu planowanej elektrowni wiatrowej.
Monitoring chiropterologiczny wykonano dla potrzeb odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu; Na podstawie sporządzonych analiz inwestycja uzyskała uzgodnienie z RDOŚ i decyzję środowiskową.