Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Analiza oddziaływania projektowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Łubnice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zdrowie i jakość życia ludzi


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Łubnice, woj. łódzkie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 0,8 MW
Zakres prac Ansee: Wykonano specjalistyczne analizy jako uzupełnienia i odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; Na podstawie sporządzonych analiz inwestycja uzyskała uzgodnienie z RDOŚ i decyzję środowiskową.
W ramach zlecenia wykonana została: analiza wpływu migotania cienia w wariancie „worst case”, czyli astronomicznie maksymalny, możliwy czas trwania zacienienia, który jest najbardziej niekorzystnym wariantem; analiza akustyczna, analiza wpływu na krajobraz.