Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia

Wykonanie analizy migotania cienia dla istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Korytnica


Inwestor: IPROEKO Sp. z o.o.
Lokalizacja: powiat węgrowski, woj. mazowieckie
Wielkość inwestycji:  25 turbin wiatrowych o łącznej mocy 82,5 MW
Zakres prac Ansee: w ramach ekspertyzy wykonaliśmy obliczenia długości trwania migotania cienia dla najbliższej zabudowy. Obliczenia wykonane na podstawie danych meteorologicznych – usłonecznienia, prędkości i kierunku wiatru. Ocenę oddziaływania migotania cienia przeprowadzono dla zespołu elektrowni wiatrowych wybudowanych i oddanych do użytku w grudniu 2015 r.

*porealizacyjna ekspertyza migotania cienia została nałożona zapisem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą wydał Wójt Gminy Korytnica w dniu 26 listopada 2012 r.