Farma Wiatrowa Drawsko. Analiza porealizacyjna hałasu

Wykonanie analizy porealizacyjnej hałasu dla istniejącej Farmy Wiatrowej Drawsko

Zleceniodawca: Yard Energy Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gajewo, gm. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: 4 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 10 MW
Zakres prac Ansee: wykonano pomiary akustyczne w czterech punktach, określono oddziaływanie akustyczne dla normalnych warunków pracy w porze dnia i w porze nocy. Nie stwierdzono przekroczeń norm hałasu.