Farma Wiatrowa Bądecz. Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Farmy Wiatrowej Bądecz


Zleceniodawca: AVALLON Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Wysoka, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 62,5 MW
Zakres prac Ansee: analiza akustyczna, monitoring ornitologiczny, monitoring chiropterologiczny, negocjacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, udzielanie odpowiedzi na zapytania RDOŚ, uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ, uzyskana decyzja środowiskowa.