Farma fotowoltaiczna Sławnikowice. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych w miejscowości Sławnikowice.


Zamawiający: OENEO Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja inwestycji: gm. Zgorzelec, woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: maksymalna moc do 3 MW
Zakres prac Ansee: wykonanie rozbudowanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydanej przez RDOŚ Wrocław bez konieczności wykonania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.