Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Analiza oddziaływania projektowanej elektrowni wiatrowej Cieśle wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zdrowie i jakość życia ludzi


Zleceniodawca: PWS Energia Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Gołuchów, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 2,1 MW
Zakres prac Ansee: analiza migotania cienia, analiza akustyczna, analiza oddziaływania pola elektromagnetycznego, efekt rzucania lodem i analiza wpływu infradźwięków.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia