Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 4 farm fotowoltaicznych bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie
Zamawiający: EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. sp.k.
Zakres prac Ansee: opracowanie uzupełnień do 4 Kart Informacyjnych dla potrzeb budowy 4 odrębnych zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zjazdami z drogi gminnej;
Udzielenie odpowiedzi na pytania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i skuteczne uzyskanie decyzji środowiskowej bez konieczności sporządzenia raportu środowiskowego i przeprowadzenia procedury OOŚ.