Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia


Zamawiający: Biuro Inżynierskie TRAKT
Lokalizacja: Województwo: lubuskie, powiat: wschowski, gmina: Wschowa
Projekt: Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278.

Nazwa zadania: „Koncepcja rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”.
Zakres Ansee:

  • Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
  • Inwentaryzacja przyrodnicza
  • Inwentaryzacja dendrologiczna
  • Analiza akustyczna
  • Analiza zanieczyszczeń powietrza

*Na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.