Po raz kolejny widać, iż dedykowane dopasowanie rozwiązań dla problemowej inwestycji daje pozytywne rezultaty.

Dziś, 30 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie Węzłów Integracyjnych w Rumii i Rumii-Janowie. Podczas prac projektowych wraz z projektantem, firmą ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., stanęliśmy przed koniecznością rozwiązania problemu przekroczeń hałasu i dużego natężenia ruchu. Współpraca nad poszukiwaniem rozwiązań przebiegła pomyślnie i zakończyła skomplikowaną procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowana przez nas rozbudowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i analiza hałasu, na podstawie której RDOŚ w Gdańsku wydał decyzję środowiskową to krok milowy w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Rumi, która ma obejmować przebudowę skrzyżowań, usunięcie kolizji i stworzenie parkingów Park&Ride.