Droga krajowa nr 73. Optymalizacja ekranów akustycznych, Analiza akustyczna

Optymalizacja projektu budowy ekranów akustycznych w ramach przygotowania oferty cenowej do przetargu: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.”


Inwestor: Vistal Gdynia S.A.
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
Zakres prac Ansee: celem podjętej współpracy z Inwestorem była optymalizacja zaprojektowanych ekranów akustycznych istniejących w dokumentacji przetargowej w celu dostosowania do przepisów obowiązujących na dzień przetargu:

  • wykonanie analizy akustycznej;
  • propozycja zmniejszenia parametrów i wielkości zaprojektowanych ekranów akustycznych;
  • zmniejszenie ceny ofertowej w procedurze ubiegania się o zamówienie publiczne.

*W wyniku optymalizacji Inwestor przedstawił w przetargu najkorzystniejszą ofertę i uzyskał zamówienie.