Decyzja środowiskowa podtrzymana przez SKO

raport_srodowiskowy
30 kwietnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze utrzymało w mocy zaskarżoną zgodę wydaną 12 lutego br. przez Wójta gminy Zgorzelec na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w gminie Zgorzelec o planowanej mocy 30 MW.

Dla inwestycji przeprowadziliśmy kompletną procedurę oddziaływania na środowisko wraz monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym, a także raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Michał Roszyk, nasz specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko pełnił funkcję pełnomocnika inwestora w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Zarzuty skierowane do SKO przez zainteresowane strony Kolegium uznało za ogólnikowe i pozbawione podstaw, a Raport i przeprowadzoną przez nas procedurę środowiskową oceniło bardzo wysoko.
Według kolegium Raport jest spójny, nie zawiera nieścisłości, jest dostosowany do charakteru i wielkości planowanego przedsięwzięcia.