Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46


Zamawiający: Intercor Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: długość odcinka ok. 8 km
Zakres prac Ansee: od lutego 2016 roku prowadzimy nadzór przyrodniczy podczas budowy obwodnicy Kłodzka;
Prace nadzoru obejmują:

  • wizyty na budowie
  • kontrolę zastosowania działań minimalizacyjnych
  • kontrolę zgodności realizowanych prac z zapisami decyzji środowiskowej
  • analizowanie stanu obiektów inżynieryjnych i przekazywanie Wykonawcy wytycznych, co do ich funkcjonalności pod kątem pełnienia roli przejść dla zwierząt.

→ inwestycja posiada własną stronę internetową zarządzaną przez GDDKiA, na której prezentowane są postępy prac http://www.obwodnicaklodzka.pl