Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ

Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ


Zamawiający: Biuro Projektów Dróg i Mostów 'BBKS-PROJEKT’
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Projekt: 'Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk- Deschka
Zakres prac Ansee:

  • sporządzenie Karty Informacji Przedsięwzięcia
  • przeprowadzenie Inwentaryzacji przyrodniczej
  • sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko
  • udział w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami
  • prowadzenie procedur środowiskowych