Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza 180 km wraz z oceną dla gazociągu Pogórska Wola -Tworzeń. Zadanie I i II.
Lokalizacja: województwo małopolskie
Zamawiający: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
Zakres prac: pełnoroczna szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby, porosty, ssaki, ptaki, gady, płazy, owady, ryby) wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (przygotowanie rozdziałów do raportu OOŚ), ocena wpływu na obszar NATURA 2000 będący w zasięgu oddziaływania inwestycji.