Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań

Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań. Budowa obwodnicy Żmigrodu w ciągu drogi krajowej S-5


Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: 30 km
Zakres prac: Opracowanie rozmieszczenia ornitofauny w zasięgu oddziaływania projektowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Żmigród-Korzeńsko i wytyczne dla minimalizacji szkód.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia