Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)
Opinia ornitologiczna dot. Raportu entomologicznego rozstrzygającego postępowanie z drzewami zasiedlonymi przez kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w rejonie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) A8 rejon Pilczyce – ul. Kosmonautów.
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wielkość inwestycji: 15 km
Zakres prac: nadzór nad wycinką drzew.