Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. II – 6. ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Punkt szósty taksonomii koncentruje się wokół bioróżnorodności, która wydaje się być dość nieoczywistym tematem dla wielu firm....

Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. I

Żyjąc w miastach często kojarzymy bioróżnorodność z dziką przyrodą którą możemy podziwiać podczas zagranicznych podróży. Tymczasem stanowi...

Wykorzystanie satelitarnych danych spektralnych do monitoringu stanu i kondycji siedlisk łęgowych

Rozwój społeczeństwa to także rozwój urządzeń, narzędzi, i danych. Na samym przodzie tego rozwoju jest teledetekcja satelitarna, na czele...

Ocena stanu siedlisk łęgowych doliny Odry

Łęgi są unikatowymi, cennymi siedliskami leśnymi o specyficznych warunkach oraz bardzo dużej wrażliwości na zmiany reżimu wodnego. Łęgi to...

Jak dane satelitarne wspomagają budowę farm wiatrowych? cz. 2

Jednym z kluczowych elementów realizacji farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych jest rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych. W...

Zmiana ustawy OOŚ – na co trzeba się przygotować?

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Aktualności

Najnowsze artykuły