Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8
Opinia ornitologiczna dot. Raportu przyrodniczego rozstrzygającego postępowanie z drzewami dziuplastymi w rejonie projektowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) A8 rejon Las Pilczycki.
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wielkość inwestycji: 27 km.
Zakres prac: znakowanie drzew zasiedlonych przez ptaki.